Landelijke actieweek 4-8 februari & landelijke stakingsdag 15 maart 2019

De problematiek in het Nederlandse basisonderwijs is groot. Er zijn nauwelijks goede leerkrachten te vinden. In Lelystad speelt deze problematiek extra voor bovenbouw leerkrachten. Veel scholen – ook in Lelystad – gaan over tot het naar huis sturen van leerlingen. Dit is natuurlijk het laatste waar je als school (en ouders) op zit te wachten.

Bijgaand een brief van het bestuur van Stichting Monton over hun standpunt ten aanzien van een aantal onderwijsstakingen die er aan zitten te komen.

Voor onze school betekent dit concreet het volgende:

Actieweek 4 t/m 8 februari

De Wildzang doet mee aan de actieweek van 4 t/m 8 februari om bij zieke leerkrachten geen vervanging te regelen.

Omdat wij vanaf november als school al hard zijn getroffen door zieke leerkrachten, wil ik het naar huis sturen van onze leerlingen echter tot een minimum beperken. Dit betekent dat reeds geregelde vervangingen voor die week gewoon blijven staan. Sabine staat die week gewoon voor groep 1/2. Onze (vaste) invallleerkracht Nellie draait op vrijdag 8 februari groep 5/6. Donderdag 7 februari in groep 7/8 is nog niet geregeld. De zoektocht naar een goede 7/8 leerkracht gaat onverminderd voort. Lukt het vinden van een vervanger niet, dan zal ik op maandag 4 februari besluiten om – conform het idee om die week als directeur geen tijd te besteden aan het regelen van vervanging – deze groep vrij te geven.

Dit laat uiteraard onverlet dat er die week nieuwe zieken zijn: dan zal ik genoodzaakt zijn de desbetreffende groep vrij te geven en geen invaller te regelen.

Staking 15 maart

De Wildzang doet niet mee aan de landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart. Dit betekent dat de school gewoon geopend is en er les zal worden gegeven. Desondanks heeft iedere leerkracht een eigen recht om wel mee te doen aan de staking. Besluit een van onze leerkrachten die dag te staken dan zal haar groep die dag vrij zijn en niet worden vervangen. Uiteraard blijft er noodopvang voor die leerlingen op de school aanwezig.

Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de brief van het bestuur van onze school.

Ik wens u allen een fijn weekend!

Hartelijke groet, Natasja Heuwer, directeur

Comments are closed.