Nieuwsbrief 5

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

En eindelijk is daar sneeuw: pret voor al onze leerlingen! Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de school in dit winterse beeld vast te leggen.

In deze nieuwsbrief informatie over de leerlingenraad, de peuterspeelzaal, plustijd, de nationale voorleesdagen en het gedragstraject van groep 7/8.
Ik wens u veel leesplezier.

Denkt u er aan dat volgende week donderdag 31 januari voor het team een studiedag is?

Met vriendelijke groet,
Natasja Heuwer, directeur

Comments are closed.