Kom in de klas

Kom in de klas

Op woensdag 6 juni a.s. organiseren wij weer een Open Dag.

Deze dag is zowel bedoeld voor nieuwe ouders, die zich orienteren op een school voor hun kind, als voor onze ‘eigen’ ouders.

U bent van harte welkom tussen 9 en 12 uur om een kijkje in de klas van uw kind(eren) te nemen.

Kent u iemand wiens kind binnenkort 4 jaar wordt, of die niet tevreden is over hun eerdere schoolkeuze? Attendeer hen dan aub op onze Open Dag.

Onze kinderen geven u graag een lesje met het Montessorimateriaal.

Ouders, directie en IB zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De koffie/thee staat klaar vanaf 09.00 uur!

papegaai-kostuum

Juffendag groep A en C

Woensdag 16 mei – dat zorgde voor veel plezier in groep A en C. De Juffendag had daar als thema ‘rare vogels’, en niet alleen de juffen hadden zich uitgedost! Het werd een heel gezellige, leuke en ook actieve dag. De juffen waren blij met hun cadeaus en de kinderen waren – zoals altijd – blij met de juffen!

Bekijk de foto’s in het album!

kinderkoken

Kinderkoken groep A

Vandaag hebben de kinderen van groep A kunnen genieten van tosti’s en fruitspiesjes tijdens het kinderkoken. Samen met de hulpouders werd het een groot smulfeest. Ook de kinderen met allergieën en de kinderen die een veganistisch dieet volgen, konden meedoen door de goede zorgen van hulpouder Sabrina.

De foto’s staan klaar in de galerij!

Koningsspelen 2018

Koningsspelen

Met het geweldig mooie weer waren de koningsspelen 2018 fantastisch. Alle kinderen hebben enorm veel plezier gehad, en aan het einde was er als verrassing voor iedereen een ijsje. De spelletjes waren leuk, er werd heerlijk gedanst en kinderen konden geschminckt worden. Er zijn bijna honderdvijftig foto’s ingeleverd – die kun je bekijken bij de foto-albums!

vWageningen Wildzang

Leerlingen De Wildzang leveren prachtige opbrengst ‘Wandelen voor Water’.

LELYSTAD — Op vrijdag 23 maart j.l. hebben de kinderen van montessorischool ‘de Wildzang’ in Lelystad met veel enthousiasme meegedaan aan het door Simavi georganiseerde initiatief ‘Wandelen voor Water 2018’, met als gevolg een prachtige opbrengst van ruim zeshonderdvijftig euro.

Beladen met zwaarbepakte rugzakken en gesponsord door familie, kennissen en vreemden, zetten zij zich met hun tot 6 kilometer lange wandelroute in voor veilig drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden.

De kraan openzetten en een glas vullen met schoon water – voor wereldwijd ruim 660 miljoen mensen is het geen vanzelfsprekendheid. Van moderne sanitaire voorzieningen is geen sprake en om enigszins schoon drinkwater te verkrijgen, moeten zij vaak uren lopen. Om dat laatste te ervaren vulden de leerlingen vol goede moed hun tassen met flessen water tot wel 6 liter en waagden zich na het door wethouder van Onderwijs Elly van Wageningen gegeven startschot aan de uitgezette looproute rond de school.

De vaart zat er direct goed in en ‘vermoeiend’ en ook zeker ‘erg zwaar’ waren veelgehoorde uitspraken, maar met de hulp en aanmoediging van menig toeschouwer langs de route slaagde uiteindelijk iedereen erin met een lach de finish te bereiken.

Het opgehaalde geldbedrag gaat naar Simavi ten gunste van een verbeterde toegang tot schoon water.

Meer informatie over het initiatief is te vinden op www.wandelenvoorwater.nl.

Logo open dag

Open dag ‘Kom in de klas’

Op 21 maart is het weer zo ver: de open dag van Montessorischool De Wildzang. Deze dag is bedoeld voor ouders van kinderen op De Wildzang én voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Iedereen is op deze dag van harte welkom om onze school van binnen te zien, vragen te stellen en indrukken op te doen van ons onderwijs, de sfeer en ons team. 

Tussen 09:00 en 12:00 uur kunt u een kijkje in de school en de klassen nemen. De kinderen laten zien hoe ze les krijgen en wat ze leren.

Wilt u weten of De Wildzang de juiste school is voor uw kind? U kunt een afspraak maken met de directeur, Conny Grotendorst. Uiteraard bent u vrij om ouders aan te spreken die een kind op de Wildzang hebben. Zo hoort u uit eerste hand wat de ervaringen zijn.

Tot ziens op De Wildzang!

 

PO in actie

De Wildzang staakt woensdag 14 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aangezien er nog onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de werkdruk in het onderwijs te verlagen, heeft PO-in-Aktie vanaf januari meerdere stakingsdagen aangekondigd. Deze zijn per maand verdeeld over de provincies. Zo is in januari in Friesland, Groningen en Drenthe gestaakt.

Deze maand – op woensdag 14 maart a.s. – zijn de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht ‘aan de beurt’. Medewerkers in het onderwijs hebben het recht om te staken. Ook op onze school is de stakingsbereidheid groot, de leerkrachten hebben aangegeven van hun stakingsrecht gebruik te maken. Dit betekent dat de Wildzang op 14 maart gesloten zal zijn.

Wij realiseren ons dat u weer opvang voor uw zoon/dochter moet organiseren. Het is echter van groot belang dat de overheid zich realiseert dat het verzuim door leerkrachten voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de grote werkdruk. Daarnaast zijn er onvoldoende gekwalificeerde leerkrachten beschikbaar. Dit oplopende lerarentekort heeft invloed op het onderwijs in Nederland.

De toegezegde € 430 miljoen komt pas vanaf schooljaar 2021/2022 structureel beschikbaar. Zodra bekend is hoeveel geld er voor de Wildzang aan de personele begroting wordt toegevoegd, zullen wij in het team afspraken maken over de besteding in het kader van werkdrukvermindering.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de leerkrachten en/of ondergetekende. Voor opvangmogelijkheden kunt u contact opnemen met Montessori Kinderopvang.

Hartelijke groet,
Conny Grotendorst / directeur

Avond4daagse

Avondvierdaagse! Loop je mee?

Dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 25 mei 2018

Het is weer zover. De avondvierdaagse komt er aan. Van 22 tot en met 2 mei is er weer de gelegenheid om een medaille te verdienen.

De kosten zijn 5 euro (4 euro inschrijfgeld en 1 euro voor de pauzehapjes).

Je kunt je inschrijven om met de Wildzang mee te lopen bij het tafeltje bij de ingang van school op:

  • woensdag 21 februari, tussen 8:15 en 8:30 of na schooltijd
  • donderdag 22 februari, tussen 8:15 en 8:30  of na schooltijd
  • vrijdag 23 februari , tussen 8:15 en 8:30 

Er zullen alleen inschrijfformulieren in ontvangst worden genomen mét geld. Het inschrijfformulier vindt u hier.

5 kilometer

Je kunt bij onze school niet kiezen tussen de 5 en de 10 kilometer – we hebben er voor gekozen om alleen de 5 kilometer te verzorgen. Inclusief pauzes loopt de 5-kilometergroep dagelijks ongeveer 1,5 uur. De laatste dag wordt feestelijk afgesloten met een gezamenlijke optocht met muziek.

Controleer even goed welke medailles je al hebt, zodat je je voor de juiste medaille inschrijft.

Meelopen onder verantwoordelijkheid van de ouder(s)

Bet als voorgaande jaren moet je begeleiding hebben. Je kunt (een van je) ouders uitnodigen mee te lopen of met een andere ouder meelopen. Maar zorg dat er op je inschrijfformulier tenminste 1 ouder vermeld staat! Anders kunnen we jouw formulier niet innemen. We lopen gezamenlijk van start tot finish onder ons startnummer (welke dat is wordt later bekend gemaakt). Je kunt dus niet later instromen of al eerder naar huis gaan. We lopen gezellig als school met elkaar, dus blijven ook als groep bij elkaar.

Pauze

Voor de wandelaars willen we weer halverwege de route een standje met drinken opzetten. Net als vorig jaar vragen we weer ouders dit standje te bemensen (twee per avond). Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je een avond bij het standje wilt staan. Je ontvangt dan later informatie over het hoe, wat, waar en wanneer. Als je kind meeloopt, kun je aan een ouder van een ander kind vragen om jouw kind die avond te begeleiden.

Om teleurstelling te voorkomen, willen we nadrukkelijk aangeven dat kinderen die meelopen, maar zich niet via school hebben opgegeven, geen pauzehap van school krijgen.

Verkleedoptocht

De stichting avondvierdaagse heeft elk jaar een verkleedthema voor de feestelijke intocht. Het thema van dit jaar is nog niet bekend. De school die het mooist verkleed komt, krijgt de wisselbeker uitgereikt. Zodra het thema bekend is, laten wij het weten. Graag horen wij dan suggesties hoe wij dit jaar verkleed kunnen gaan.

Starttijd en -plaats

In de infobrief die je zo spoedig mogelijk krijgt na de aanmelding, staan de details en de starttijden. Dan weten we ook wat ons startnummer is. Zorg dat je op tijd bent, het liefst 15 minuten van te voren. Dan kan de presentielijst ingevuld worden. En mochten we iets eerder vertrekken, dan hebben we geen achterblijvers.

Voor vragen kunt u terecht bij Sandra van der Graaf (moeder van Olivia uit groep D), Desiree Kornelis (moeder van India uit groep E) of de klassenouder van uw klas.