Logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8

Beste ouders,  

Ik hoop dat u en uw kind(eren) goede vakantieweken achter de rug hebben.

Bijgaand nieuwsbrief 8 met onder andere nieuws over onze nieuwe IB’er en foto’s van de Koningsspelen.

Hartelijke groet,
Natasja Heuwer,
directeur

Logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7

Beste ouders,  

Bijgaand nieuwsbrief 7 (maart 2019) van dit schooljaar. 

Tevens een informatiebrief over het spelprogramma Hou ’t schoon. Dit programma komt op uitnodiging van de gemeente Lelystad naar Lelystad en de leerlingen van De Wildzang (8 t/m 12 jaar) zijn uitgenodigd zich op te geven om aan het programma mee te doen: eeuwige roem op televisie!  

A.s. woensdagmorgen beginnen we de dag met het lente-ontbijt, daarna gaan we met elkaar wandelen voor water.  
Vergeet u uw kind niet de doos met het ontbijt erin mee te geven EN de rugzak gevuld met iets van bagage?  
Voor meer informatie verwijs ik u naar de nieuwsbrief, klasbord of de leerkracht.  

Ik wens u veel leesplezier.  

Hartelijke groet,
Natasja Heuwer,
directeur 

Logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6

Beste ouders, 

Bijgaand nieuwsbrief 6 van dit schooljaar.  

Noteert u de genoemde data in de nieuwsbrief goed. Ik noem er hier alvast een paar: dinsdag 26 februari oudergesprekken, woensdag 13 maart open ochtend, maandag 20 mei schoolreisje.  

Ik wens u namens het hele team van De Wildzang een fijne voorjaarsvakantie. We zien u graag weer op maandag 25 februari a.s. 

Met vriendelijke groet, Natasja Heuwer, directeur 

Logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

En eindelijk is daar sneeuw: pret voor al onze leerlingen! Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de school in dit winterse beeld vast te leggen.

In deze nieuwsbrief informatie over de leerlingenraad, de peuterspeelzaal, plustijd, de nationale voorleesdagen en het gedragstraject van groep 7/8.
Ik wens u veel leesplezier.

Denkt u er aan dat volgende week donderdag 31 januari voor het team een studiedag is?

Met vriendelijke groet,
Natasja Heuwer, directeur