Hier vindt u de schoolgids van Montessori basisschool de Wildzang te Lelystad. Deze gids is een informatiedocument voor ouders van de kinderen op onze school. Ook is de schoolgids bedoeld voor ouders/verzorgers die zich oriënteren op een goede basisschool voor hun kind.

Montessorischool de Wildzang is die goede school! Het kindvriendelijke pand ligt midden in de Boswijk. De school is met de fiets en auto goed bereikbaar vanuit alle wijken. We zijn de enige Montessorischool in Lelystad en omstreken. Onze school wordt ook bezocht door kinderen uit Dronten en Biddinghuizen.

Scholen verschillen van elkaar; in de manier van werken, in sfeer en cultuur en in wat de kinderen leren. Deze gids is geschreven om u te helpen bij uw keuze. Wij proberen u een juiste indruk te geven van onze school. De schoolgids beschrijft de achtergronden van het Montessori onderwijs en de manier waarop wij die in de praktijk toepassen. Daarnaast kunt u lezen hoe u als ouder betrokken kunt worden bij de school en hoe de ontwikkeling van uw kind door de leerkrachten wordt gevolgd.

De Wildzang biedt eigentijds Montessori onderwijs. Onze leerlingen werken zowel met Montessori materialen als met moderne leermiddelen. Wij benaderen kinderen als zelfstandige individuen. Geen kind is hetzelfde en ons onderwijs is dan ook persoonlijk gericht.

De kinderen werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan de aangeboden leerstof. De leerkracht is vooral de begeleider van het kind en helpt het kind zichzelf te ontwikkelen. Wij informeren u regelmatig over de ontwikkeling van uw kind middels genormeerde Cito-toetsen, heldere verslagen en oudergesprekken.

De kinderen hoeven slechts éénmaal per dag gebracht en gehaald te worden. Zij lunchen met hun eigen leerkracht, in een veilig pedagogisch klimaat.

Om de doorgaande lijn in Montessori opvoeding en onderwijs voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar te waarborgen, werken wij samen met een Montessori Kinderdagverblijf. Zij bevinden zich in hetzelfde schoolgebouw. U kunt uw kind nu reeds aanmelden voor de peutergroep van 2 tot 4 jaar en/of de buitenschoolse opvang via: info@montessorikinderopvang.nl.

Wilt u als nieuwe ouder een bezoek brengen aan onze school ‘in bedrijf’? Dan nodig ik u van harte uit tijdens een van onze Open (meekijk) dagen onder het motto ‘Kom in de Klas’. Heeft u liever een persoonlijk gesprek of rondleiding, neem dan contact op voor een afspraak: directie@montwildzang.nl.

U bent van harte welkom!

Conny Grotendorst
schoolleider

p.s. Uiteraard kunt u de schoolgids ook downloaden.