Vakantiekleurplaat!

Schoolvakanties 2018-2019

  • Herfstvakantie – 22 oktober t/m 26 oktober
  • Kerstvakantie – 24 december t/m 4 januari
  • Voorjaarsvakantie – 18 februari t/m 22 februari
  • Goede Vrijdag – 19 april
  • Meivakantie – 22 april t/m 3 mei
  • Hemelvaart – 30 en 31 mei
  • Pinksteren – 10 juni
  • Zomervakantie – 14 juli t/m 23 augustus

Vakantie buiten de schoolvakantie?
Dat kan alleen in buitengewone omstandigheden.
Zie hiervoor: buitengewoon verlof aanvragen

Als uw werkgever om wat voor reden dan ook niet meewerkt om twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen tijdens de schoolvakanties, dan heeft u recht op buitengewoon verlof. U heeft dan wel een werkgeversverklaring nodig vanuit uw bedrijf waaruit dat ook blijkt.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan moet u het buitengewoon verlof aannemelijk kunnen maken bij de directie van de school.

Inlichtingen bij de directie van de school.