Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Deze spanningen kunnen ontstaan tussen ouders en medewerkers van de school, maar ook tussen bijvoorbeeld een leerling en een leerkracht of tussen een ouder en een leerkracht. In sommige gevallen ook tussen een of meerdere ouders of tussen een ouder en de directeur. We gaan er van uit dat het vanzelfsprekend is dat wanneer twee of meer personen het niet met elkaar eens kunnen worden, zij met elkaar in gesprek gaan om dit op te lossen. Soms ontstaan hierbij spanningen die niet oplosbaar lijken. In dat geval kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon. Hij of zij gaat met u in gesprek en onderzoekt uw klacht. Meestal kan de schoolcontactpersoon, samen met u een oplossing vinden of met iemand in de school in gesprek gaan. Soms verwijst hij of zij u door met uw klacht.

Mocht u er ook met de schoolcontactpersoon niet uitkomen, dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van de stichting. Zij zullen aan u vragen of u al contact heeft gehad met de schoolcontactpersoon, voordat zij met u de klacht verder onderzoeken.

Daarna dient de klacht schriftelijk te worden ingediend op onderstaand adres.

Klacht richten aan Bevoegd Gezag:

Aan het Bevoegd Gezag van Stichting Monton
Amsterdamseweg 41A
3812 RP  Amersfoort
033-3030269

Contactpersoon de Wildzang

Lida Kempen de Graaf, intern begeleider, ib@montwildzang.nl

Contactpersoon bij Monton

Puck Bruinsma, bestuursondersteuner, info@monton.nl

De vertrouwenspersonen van Monton zijn:

Freek Walther, Info@devertrouwenspersoon.nl of www.devertrouwenspersoon.nl, telefoonnummer 088-111 9900

Onze school beschikt over een klachtenregeling, die door het stichting Monton is vastgesteld.