In de onderbouw hebben de kinderen veel behoefte aan beweging. Ze spelen daarom veel buiten en krijgen daarnaast gerichte bewegings-lessen. De school heeft daarvoor een eigen speellokaal in het pand. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de gymzaal in de wijk. 

De groepen 1 en 2 spelen op een schitterend aangelegd plein, dat onlangs een Europese prijs in de wacht sleepte. In de pauze spelen de andere groepen ook op dit plein. Hiernaast ziet u de boomhut en de grote zwerfkei, die ooit in de ijstijd in het Oosten van het land werd ‘afgezet’.

Het gymonderwijs sluit goed aan bij de Montessori-filosofie. De kinderen werken zelfstandig in kleine groepjes aan alle vormen van bewegen. Na het gymmen bestaat de mogelijkheid tot douchen voor de kinderen van groep 3 t/m 8.