In het Montessorionderwijs werken we zoveel mogelijk in bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) met meerjarengroepen binnen één klas.

Vanwege het leerlingenaantal heeft de Wildzang m.i.v. 14 oktober 2019 gekozen voor de volgende indeling: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8

Bij het samenstellen van de groepen gaan wij uit van:

  1. Het stimuleren van een doorgaande lijn in het leerproces.
  2. Het evenredig verdelen van het aantal kinderen in hetzelfde leerjaar.
  3. Een redelijke verdeling van de kinderaantallen over de diverse groepen.
  4. Een zo goed mogelijke verdeling tussen jongens en meisjes.
  5. Het zoveel mogelijk voorkomen dat broertjes en zusjes gedurende een langere periode bij elkaar in de groep zitten.
  6. Het creëren van de mogelijkheid tot instromen in alle groepen.

De leerkrachten begeleiden en stimuleren de kinderen bij hun ontwikkeling op school. De activiteiten van de kinderen worden zorgvuldig geobserveerd, geregistreerd en geëvalueerd. Naast het individuele werken is er aandacht voor groepsactiviteiten, zowel op cognitief, creatief als sociaal gebied.