Welkom bij het stukje over onze groep. Dit is onze klas.

In groep d zitten 2 groepen: groep 5 en 6. In onze klas is het heel gezellig. Op vrijdag hebben wij een theekring, dan heeft er iemand zijn spreekbeurt en ook iemand koekjesbeurt. Dan zitten we in een kring om tafelgroepje “maandag” heen. Ons werk is: rekenen, taal, spelling PP en WW, kanjerlessen, dictees, KOO, automatiseren, tablets met Snappet, bloon (dat zijn 10 woorden uit de tekst van nieuwsbegrip), begrijpend lezen (nieuwsbegrip), tekenlessen, muzieklessen. Oh we zijn bijna iets vergeten: We hebben 2 hele lieve juffen, juf Elvira en juf Brigitte en natuurlijk 21 lieve kinderen. In de hal hebben we een schoenenkast, een tassenkast en een kapstok met luizenzakken voor onze jassen. We nemen zelf ons eten mee en we lunchen ook altijd op school. Wij hopen dat jullie ook op de Wildzang komen!

Dit stukje is namens de groep geschreven door Ian en Samantha