De aandacht wordt in de groepen 3 t/m 8 geïntensiveerd naar de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het rekenen, schrijven en de Nederlandse taal worden op een systematische wijze aangeboden. Voor het rekenen wordt aanvankelijk voornamelijk het Montessori-materiaal gebruikt. Dit materiaal kent 3 fasen, die steeds doorlopen worden.

  • De concrete fase, waarbij het kind aan de hand van concreet materiaal bv. kralenstaafjes of het gouden materiaal inzicht in de bewerking verwerft.
  • De symbolische fase, waarbij het kind werkt met materiaal, dat door zijn vorm en kleur een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
  • De abstracte fase, waarbij het kind zonder de hulp van materiaal zijn sommen kan maken.

De basisvaardigheden worden ingeoefend met de moderne realistische rekenmethode “Rekenrijk”. Deze methode is in leerlijnen verdeeld, die door de kinderen individueel gevolgd worden.  Voor de groepen 5 t/m 8 wordt de verwerking van de opdrachten via ‘Snappet’ uitgevoerd (zie: ICT). De leerkracht geeft de instructie in de groep en de kinderen verwerken het rekenen verder individueel in hun eigen tempo. Er worden afspraken gemaakt wanneer de kinderen de volgende instructie ontvangen. De Montessori rekenmaterialen dienen hierbij tevens ter ondersteuning.

De kinderen zijn daarmee niet afhankelijk van het tempo van de groep.