In de groepen 1 en 2 wordt op vele manieren vormgegeven aan de persoonlijke ontwikkeling en de leergebieden. De kleuters leren al spelend en ontdekkend. Ze krijgen de ruimte om te groeien!

Nieuwe ouders die een rondleiding krijgen in de school worden regelmatig verrast door de kleuters die al volop werken met cijfers en letters en zelfs al kunnen lezen. 

Het uitnodigende Montessori materiaal wordt ingezet bij:

 • De zintuiglijke ontwikkeling
  Het waarnemen met alle zintuigen, bv. het onderscheid tussen groot en klein, voorwerpen op volgorde zetten, onderscheid maken naar vorm, kleur en geluid.
 • Taalontwikkeling
  Rondom concrete thema`s wordt de woordenschat vergroot.  Ook de materialen uit de zintuiglijke kast worden ingezet voor de taalontwikkeling.
 • Motorische ontwikkeling
  Zowel de grove motoriek, bv. het buiten spelen en gymnastiek, als de fijne motoriek, bv. voor het schrijven worden ontwikkeld. De kinderen werken veel met bouw- en constructiematerialen. Met behulp van de tekenfiguren worden er voor het schrijven voorbereidende oefeningen gedaan. 
 • Verstandelijke ontwikkeling
  Dat gaat om het tellen en het maken van grote en kleine getallen en later de sommetjes die daarbij horen. Ook worden de letters al aangeboden en kan het kind een begin maken met het leren lezen. Thema’s uit het dagelijks leven worden regelmatig aan de orde gesteld.
 • Sociale ontwikkeling
  Dit gaat om het leren omgaan met elkaar en het samenwerken. Kinderen mogen in de Montessori-omgeving keuzes maken. Die keuze mag echter niet leiden tot het verstoren van andere activiteiten in dezelfde omgeving. Heel belangrijk hierbij zijn bv. het spelen in de poppenhoek en de bouwhoek. De kinderen spelen gezamenlijk in het speellokaal en ook buiten. Dat de kinderen in hun schoolloopbaan een aantal keren tot de jongsten, middelsten of de oudsten in een groep horen, maakt hen sociaal sterk.
 • Creatieve ontwikkeling
  Deze ontwikkeling krijgt volop aandacht op het gebied van tekenen, knutselen, muziek, dans en drama. Wij werken schoolbreed nauw samen met de Kubus, centrum voor muzikale en kunstzinnige vorming. De creatieve ontwikkeling wordt zeker ook gestimuleerd door het onderzoeken en vinden van oplossingen.

Er is een apart informatieboekje voor ouders van 4/5-jarigen beschikbaar. U vindt deze op onze website of kunt deze aanvragen bij de leerkracht van uw kind.