De individuele toepasbaarheid van ICT past binnen ons eigentijdse Montessorionderwijs. De computer wordt systematisch ingezet in alle groepen. De school beschikt over een draadloos netwerk, dat in alle lokalen beschikbaar is. 

Begin dit schooljaar zijn de bovenbouwgroepen gestart met Snappet; alle leerlingen hebben een persoonlijke tablet ontvangen, waarmee zij o.a. opdrachten voor rekenen, spelling en begrijpend lezen kunnen maken. Kinderen zien direct of ze het goede antwoord hebben ingevuld (zelf-corrigerend), of ze het snappen of dat zij nog extra moeten oefenen en misschien een lesje moeten vragen.

Het is absoluut niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag op een tablet werken, wij zien dit als een mooie aanvulling op eigentijds Montessori onderwijs. Nog even de voordelen op een rij:

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen. De opdrachten worden aangepast aan het niveau van de leerling.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Direct inzicht in de resultaten van individuele leerlingen.
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.

Het is belangrijk dat er zorgvuldig met de tablets wordt omgegaan, daar maken wij in de bovenbouwgroepen duidelijke afspraken over. Wij betalen een borg per tablet en licentiekosten per leerling voor het gebruik van de educatieve software. Bij beschadiging van de tablet door onzorgvuldig gebruik, doen wij een beroep op de WA-verzekering die ouders voor hun kind(eren) hebben afgesloten. Gelukkig zijn de tablets goed beschermd door een stevige hoes, maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zoals wij allemaal weten.

Tevens wordt er de komende jaren meer geïnvesteerd in ICT. In september zijn de krijtborden in de groepen 5/6 en 7/8 worden vervangen door een digibord. De leerkrachten volgen een training om het digibord zo optimaal mogelijk in te zetten. In combinatie met Snappet biedt dit een grote toegevoegde waarde aan ons onderwijs. In principe zal ook groep 3/4 bij aanvang schooljaar 2017-2018 een digibord in gebruik nemen.