De zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en wetenschap en techniek bieden we zoveel mogelijk in samenhang aan. Op onze Montessorischool noemen we dat “Het Kosmisch Onderwijs”.

In alle bouwen wordt hier aandacht aan besteed met de methode `Da Vinci`: Een methode uit de 21e eeuw waarbij onderzoekend leren centraal staat. Aan de kinderen wordt de mogelijkheid geboden om de kennis van de omgeving op diverse manieren onder de knie te krijgen. Zoveel mogelijk koppelen wij reken-, taal- en leeslessen en creatieve opdrachten aan de behandelde thema’s .

In de bovenbouw (groep 6/7/8) krijgen de kinderen Engels. We gebruiken op school daarvoor de methode “Just do it”. We merken dat de kinderen in groep 5 daar al heel veel van oppikken en overnemen. Natuurlijk kennen kinderen uit deze tijd al veel meer Engels dan ooit het geval was. We zingen liedjes en praten met elkaar in het Engels tijdens die lessen. Met boekjes en werkbladen trainen de kinderen hun luister- en spreekvaardigheid. Dit gebeurt individueel en in groepsverband.