Lezen heeft bij ons een hoge prioriteit. Lezen is de sleutel tot een verdere ontwikkeling en ontwikkeling van woordenschat. Daarom is er veel aandacht voor alle vormen van lezen. Na de voorbereidende lees- en taaloefeningen leren de kinderen de letters met de schuur- papieren letters en leggen woordjes met de letterdozen. De woordjes worden vervolgens uitgebreid tot korte ‘doe’ zinnen, bv. “loop naar de deur”. Ook worden er korte verhaaltjes gelegd en natuurlijk boekjes en in een later stadium de eerste boekjes gelezen.

Binnen de school is juf Carla onze lees- coördinator. Dit schooljaar start groep 3 met een nieuwe leesmethode: Veilig Leren Lezen (Kim-versie).

We stimuleren het gebruik van leesboeken en besteden veel aandacht aan kinderboeken en de kinderboekenweek. Boekbesprekingen zijn belangrijk voor het lezen en het presenteren aan de groep. We hebben een gedigitaliseerde interne schoolbibliotheek met honderden boeken. Alle boeken zijn gedigitaliseerd in Educat ondergebracht. De schoolbibliotheek wordt door ouders gedraaid. U kunt zich opgeven om bieb beurten mee te draaien bij juf Manuela. De bibliotheek is gehuisvest in een eigen lokaal. Er zijn leeshoeken door de hele school, maar ook individuele- en schoolbrede aandachtstafels.

Voor de verdere taalontwikkeling maken we gebruik van `Nieuwsbegrip` met uitsluitend actuele teksten voor het studerend en begrijpend lezen. Daarnaast geven we stelopdrachten en werken we aan spelling met behulp van Taal Doen! Een geheel nieuwe taalmethode speciaal ontwikkeld voor Montessorionderwijs. Er wordt veel aandacht aan woordenschat besteed volgens de methodiek ‘met woorden in de weer`.  Ook het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken maakt deel uit van ons onderwijs.