We leren de kinderen omgaan met allerlei ontwikkelingen in hun omgeving. Op onze school werken we met de methode Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.

Juf Manuela is opgeleid als Kanjercoördinator en alle leerkrachten zijn gecertificeerd kanjertrainer. Kanjertraining leert aan de ene kant kinderen voor zichzelf op te komen en aan de andere kant rekening te houden met anderen.

Tevens volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen met Kanvas. De resultaten worden, indien gewenst, twee keer per jaar met ouders besproken. Op die manier proberen we de kinderen, in samenwerking met de ouders op schoolniveau op te voeden tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheden.

De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school.

Tevens volgen wij het pestprotocol van de Kanjertraining, indien er sprake van pestgedrag is. Dit is opgenomen in ons sociaal veiligheidsdocument, dat u ook op onze website kunt vinden.

Meer informatie vindt u op www.kanjertraining.nl