Met elkaar vieren we verjaardagen, maandsluitingen en besteden we aandacht aan de diverse feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.

Als Algemene Bijzondere School vinden we het belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van allerlei godsdienstige en ook culturele feesten. Ook aan feesten uit andere culturen en godsdiensten gaan we niet voorbij. We besteden net zo goed aandacht aan het Suikerfeest als aan Sinterklaas of Kerst.

We willen onze kinderen goed toerusten voor de moderne samenleving. Als ouders of kinderen vanuit een geloofsovertuiging moeite hebben met bepaalde activiteiten, dan houden we daar in goed overleg zoveel mogelijk rekening mee.

We vinden het belangrijk dat we met respect omgaan met elkaar en dit ook aan de kinderen mee kunnen geven.

De bovenbouwen hebben ieder jaar een gezellige klassenavond samen met hun leerkrachten.

Natuurlijk nemen we feestelijk afscheid van onze achtstegroepers als zij de school verruilen voor het Voortgezet Onderwijs.