De ouders worden op vele manieren geïnformeerd. Allereerst is daar deze schoolgids. De school heeft een eigen internetsite, die regelmatig wordt bijgewerkt en verslag doet van allerlei activiteiten: www.montwildzang.nl

Tevens worden de ouders geïnformeerd op de jaarlijkse ouderavond, specifieke groeps-ouderavonden en thema-avonden.

De school geeft iedere twee weken per mail – en indien gewenst op papier – een nieuwsbrief uit, die ook op de internetsite verschijnt. Ook op de mededelingenborden bij de ingang en bij de lokalen verschijnen regelmatig mededelingen en uitnodigingen.

Standaard zijn er drie oudergesprekken per jaar. In november zijn er de eerste gesprekken, dan nog zonder schriftelijk verslag m.u.v.groep 8. In januari en juni zijn de volgende gesprekken met een schriftelijk verslag. De uitslagen van de Cito toetsen ontvangt u ook 2 x per jaar met het schriftelijk verslag. Het schriftelijk verslag biedt heldere uitgangspunten aan ouders en leerkrachten voor een goed oudergesprek.

Nog veel belangrijker: u bent dagelijks na afloop van harte welkom om het werk van uw kind te bekijken in de klas.