Het is belangrijk om voorafgaand aan de lunch de kinderen iets te eten en te drinken mee te geven voor in een kleine pauze. We vragen u dringend dit slokje of hapje bescheiden te houden en vooral geen snoep of frisdrank mee te geven. We zien graag een fruithapje of groente als tussendoortje.

Onze school meldt zich jaarlijks aan bij het Europees schoolfruitprogramma. Uw kind krijgt dan drie keer per week een stuk fruit tijdens de kleine pauze, als onze inschrijving wordt gehonoreerd. U wordt hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd.

Ook met verjaardagen vragen we een bescheiden en vooral gezonde traktatie mee te geven. Het is ook heel leuk om iets te geven dat niet eetbaar is, bijvoorbeeld een leuk gummetje of een potlood. De traktatie aan de leerkrachten is hetzelfde als die van de kinderen.

In plaats van een traktatie aan de leerkracht kunt u ook een kinderboek of boekenbon geven. Dat is een goede manier om de bibliotheek van de school uit te breiden.