OOG staat voor Ouder Ondersteuning Groep. De leden leveren vooral onmisbare hand- en spandiensten aan de school.

In de Ouder Ondersteuning Groep zitten:

  • Alle klassenouders
  • De bibliotheekcoördinator
  • De overblijfcoördinator
  • Brigitte Buringa als leerkracht
  • Desiree Kornelis, voorzitter van de OOG (tevens lid van de VOM).

Wat is het doel van de OOG?

De OOG heeft als doel het ondersteunen van het team bij de uitvoering van activiteiten en/of festiviteiten (variërend van lente activiteiten, kerstfeest tot luizencontrole en koffieochtend). Naast het bespreken van de voorbereiden zullen de activiteiten ook in de OOG worden geëvalueerd. Tevens kunnen de klassenouders bij de OOG terecht met hun mogelijke vragen, problemen, ervaringen en suggesties en worden door de directeur op de hoogte gehouden van de belangrijke ontwikkelingen op school.

De vergaderingen

De OOG komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar op vrijdagmiddag. (aan het begin van het schooljaar worden de vergaderdata –in overleg- vastgesteld). De vergadering duurt anderhalf uur.

Voorbereiden activiteiten

Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten van dat jaar verdeeld over de klassenouders, zodat er vanuit de OOG voor elke activiteit een coördinator is. Vanuit het team is er ook een coördinator. De coördinator van de OOG en het team werken de activiteiten gezamenlijk uit. De OOGcoördinator meldt de vorderingen in de OOGvergadering. Zo zijn de klassenouders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weten wat zij moeten doen (bijvoorbeeld hulpouders inschakelen).

Evalueren activiteiten

Als een activiteit heeft plaatsgevonden, wordt er altijd ter plekke door de hulpouders een evaluatieformulier ingevuld. De zaken die op het formulier staan aangegeven worden besproken in de OOGvergadering. Als er naar aanleiding van een activiteit problemen ontstaan, zullen deze door de OOGgezamenlijk worden doorgesproken en zo mogelijk worden opgelost.

Contacten met het team

Als er zaken terug gekoppeld moeten worden naar het team, zullen de teamleden die deelnemen aan de OOGvergadering dit op zich nemen. De aan de OOG deelnemende teamleden zullen ook rapporteren vanuit het team en spelen vragen en wensen vanuit het team door aan de OOG.

Stand van zaken (andere) “werkterreinen” klassenouders en overblijfcoördinator.

Naast het bespreken van activiteiten, kunnen klassenouders en de overblijfcoördinator de stand van zaken rapporteren voor hun “werkterrein” en kunnen punten van verbetering signaleren en vragenstellen.

Contacten met de ouders en de VOM

De voorzitter van `t oog is tevens lid van de VOM. – Hij/zij zit de vergadering voor en rapporteert aan de VOM. – De voorzitter ziet erop toe dat de activiteiten tijdig worden opgezet en dient tevens als aanspreekpunt voor zowel klassenouders als teamleden. De notulen van de vergadering zijn openbaar en hangen in het halletje bij de onderbouw.