Hoewel onze school een professionele organisatie is, blijft ouderparticipatie een belangrijke pijler. Wij zijn een kleinschalige school en we realiseren ons dat veel ouders overdag werken. Toch vindt bijna iedere ouder wel een manier waarop hij/zij een bijdrage kan leveren.

Enkele voorbeelden van deze participatie kunnen zijn:

 • Het helpen bij het kinderkoken.
 • Het helpen in de schooltuin.
 • Deelname aan de ouderraad of medezeggenschapsraad.
 • Toezicht houden bij het buitenspelen op het plein na de lunch; overblijfouders.
 • Het verlenen van extra hulp bij schoolreisjes, excursies, feesten, sportactiviteiten enz.
 • Het verlenen van assistentie bij het praktisch verkeersexamen.
 • De organisatie van diverse festiviteiten, zoals het jaarlijkse zomerfeest of sinterklaasfeest.
 • De begeleiding van verschillende (sport)activiteiten buiten de schooltijden om.
 • Het draaien van de bibliotheekdiensten in de school.
 • Het verzorgen van de directe omgeving van de school `s morgens tussen 8.30 en 8.45 uur.
 • Klussen uitvoeren op schoolniveau
 • Ondersteuning op ICT-gebied
 • Lees-, reken- of knutselouder in de groep

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een activiteiten-/belangstellingsformulier, met het verzoek ons bij genoemde activiteiten te ondersteunen. Wij zijn blij met alle hulp!