Op Montessorischool De Wildzang blijven alle kinderen over op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (de vrijdag uitgezonderd de onderbouw). De school blijft tijdens het overblijven verantwoordelijk voor de kinderen.

De kinderen eten met hun leerkracht in de groepen en deze organisatie zorgt voor een goede sfeer onder het eten. De kinderen eten tussen kwart voor twaalf en twaalf uur hun lunchpakketje op. De school biedt de mogelijkheid aan om schoolmelk te bestellen.

Daarna spelen de kinderen buiten op de speelplaats van de school. De Wildzang heeft een uniek schoolplein, dat een Europese prijs won. Het toezicht op het overblijven wordt uitgeoefend door ouders, die daarvoor een gecertificeerde overblijfcursus hebben gevolgd. De speelplaats voor de school biedt heel veel mogelijkheden om te spelen.

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Ze mogen dan de spelletjes uit de spelletjeskast halen en daar heerlijk mee aan de gang te gaan. In de centrale ruimte zetten we dan het grote digibord aan.

Het overblijven wordt gecoördineerd door de overblijfcommissie. Die commissie bestaat uit:

  • Juf Janet
  • Bouchra Hasnaoui.
  • Emmy Seilberger.

De overblijfcommissie bespreekt regelmatig de gang van zaken en rapporteert dit weer terug aan het team en de directie. Op die manier borgen we een goed en veilig klimaat voor alle kinderen bij het overblijven.