Op Montessorischool De Wildzang kunnen de leerlingen vrijwillig overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen eten met hun leerkracht in de groepen van 12.00-12.15 uur tijdens een educatieve activiteit. Uiteraard kunt u uw kind van 12.15 uur-tot 12.45 uur ook mee naar huis nemen voor een momentje rust thuis.

Daarna spelen de kinderen vanaf 12.15 uur buiten op de speelplaats van de school tot 12.45 uur. De Wildzang heeft een uniek schoolplein, dat een Europese prijs won. Het toezicht op het overblijven wordt uitgeoefend door ouders, die daarvoor een gecertificeerde overblijfcursus hebben gevolgd. De speelplaats voor de school biedt heel veel mogelijkheden om te spelen.

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Ze mogen dan de spelletjes uit de spelletjeskast halen en daar heerlijk mee aan de gang te gaan. In de centrale ruimte zetten we dan het grote digibord aan.

Het overblijven wordt gecoördineerd door de overblijfcommissie. Die commissie bestaat uit:

  • Juf Janet
  • Bouchra Hasnaoui.

De overblijfcommissie bespreekt regelmatig de gang van zaken en rapporteert dit weer terug aan het team en de directie. Op die manier borgen we een goed en veilig klimaat voor alle kinderen bij het overblijven.