We vinden het belangrijk om tijdens het schooljaar samen iets gezelligs te doen en elkaar op een andere manier te leren kennen. Afhankelijk van de samenstelling van de diverse groepen gaan we samen een dagje op reis.

De kinderen van de bovenbouw gaan een keer in de twee jaar op kamp met twee overnachtingen. De andere jaren hebben zij een ééndaags schoolreisje.

We gaan met alle groepen door het jaar heen regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld een voorstelling in het theater, een boerderij, een heemtuin of een museum in het kader van een project. De kosten daarvan worden veelal uit de ouderbijdrage betaald. Het kan voorkomen dat op de ouders van een groep een beroep wordt gedaan om de kinderen te vervoeren met particuliere auto’s. Aan de ouders zal vooraf toestemming worden gevraagd om de kinderen op deze wijze te vervoeren. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn de afspraken over het vervoer in de eigen auto vastgelegd in het vervoersprotocol. U kunt dit inzien bij de directie van de school.