De school wordt regelmatig tegen het licht gehouden door allerlei inspecties van buitenaf.

De Nederlandse Montessori Vereniging is de overkoepelende organisatie van Montessorischolen in Nederland. De N.M.V. heeft een kijkwijzer ontwikkeld, waar de Montessori- scholen aan dienen te voldoen. .

Montessorischool De Wildzang is een gecertificeerde Montessori school vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging. Zowel de leerkrachten als de directie beschikken allemaal over hun Montessoridiploma.

De directie van De Wildzang visiteert jaarlijks een aantal scholen om te zien of zij aan de kenmerken van goed Montessori onderwijs voldoen. De Wildzang werd in 2012 voor een periode van 5 jaar weer gecertificeerd door de Nederlandse Montessori Vereniging.

Het gebouw en de directe omgeving van de school worden regelmatig geïnspecteerd op veiligheid voor de kinderen. Daarbij kunt u denken aan brandveiligheid en een vlotte ontruiming van de school bij calamiteiten.

De inspectie van het onderwijs houdt regelmatig inspectie-bezoeken. Het laatste inspectiebezoek dateert van november 2016, waarin de school helaas een zwakke beoordeling heeft gekregen. De directie had reeds eerder verbeterpunten geconstateerd, die inmiddels in gang zijn gezet. Zo wordt er volop geïnvesteerd in ons taalonderwijs en zijn we gestart met begeleiding door de CED-groep volgens het format van ‘de betere basisschool’. Wij vertrouwen op een voldoende beoordeling tijdens het volgende inspectiebezoek in het eerste kwartaal van 2018.