Montessorischool De Wildzang is een algemeen bijzondere basisschool. “Bijzonder” houdt in dat de school niet wordt aangestuurd vanuit de overheid en een eigen bestuur heeft. Algemeen bijzonder betekent tevens dat de school neutraal is: Dat betekent dat we in principe voor iedereen open staan, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij leren kinderen respect te hebben voor elkaars leefwijze, levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Binnen ons onderwijs is anders zijn geen issue. Wij kijken naar de talenten van kinderen. In de groep werken kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden aan hun eigen werk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.