De wildzang maakt deel uit van Stichting Monton, die naast De Wildzang nog een tiental andere montessorischolen in Midden-Nederland onder haar beheer heeft. Ze zijn gevestigd in Almere, Amersfoort, Lelystad, Loenersloot, Maarssen, Maassluis, Nieuwegein, Nieuwerkerk aan de IJssel, Rhenen en in Utrecht. De Montessorischolen van deze stichting werken nauw samen.

Stichting Monton ziet het als haar opdracht om de Montessorischolen te ondersteunen bij eigentijds Montessorionderwijs en de kwaliteit van de scholen te bewaken. Daarnaast ziet de stichting het als haar taak om adequate huisvesting te regelen, moderne media en informatietechnologie op peil te brengen en te houden, wet- en regelgeving voor de scholen uit te werken, alsmede het leveren van goed werkgeverschap. In de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad richten ouders en leerkrachten zich als afgevaardigden van de scholen actief samen in commissies rond nieuw te ontwikkelen beleid voor alle scholen van stichting Monton.

Onze school wordt op afstand bestuurd door de bestuursleden van de stichting. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad draagt deze bestuursleden voor. Het bestuur heeft haar verantwoordelijkheden overgedragen aan het College van Bestuur, waarvan Carla Luycx sinds januari 2015 de voorzitter is.

De directeur van De Wildzang staat in nauw contact met het bovenschool management en heeft maandelijks een directieberaad met de directies van de andere montessorischolen van Monton en het College van Bestuur. Meer informatie over Stichting Monton kunt u vinden op www.monton.nl.