Voor het eerst naar school gaan is een hele stap voor kinderen en ouders. We willen dat kinderen snel hun plaatsje vinden in de groep. We hebben voor de ouders van kleuters een speciaal onderbouwboekje samengesteld dat veel vragen van ouders op voorhand beantwoordt. U kunt dit onderbouwboekje downloaden van de site www.montwildzang.nl

Zeker in de beginperiode maken de meeste kinderen veel mee door de specifieke uitdagende schoolomgeving. De leerkracht en de groepsgenootjes die er al zijn, zorgen ervoor dat het kind zich snel thuis voelt in zijn nieuwe omgeving. Kinderen zijn over het algemeen heel flexibel en wennen snel aan een nieuwe situatie. Kinderen die in latere jaren instromen worden door de leerkracht en door de andere kinderen opgevangen.

In overleg met de ouders en de school van herkomst wordt bepaald op welk niveau het kind  instroomt. We bespreken vooraf uw verwachtingen en plannen een datum voor overleg, om de start op de nieuwe school zo plezierig mogelijk te laten verlopen.