Aan het eind van de basisschool wordt in groep 8 de keuze gemaakt naar welke school van het voortgezet onderwijs uw kind gaat.

In de loop van het jaar vinden er al adviesgesprekken met de ouders en kinderen plaats. Er zijn informatieve bijeenkomsten en open dagen, waarbij de scholen van voortgezet onderwijs door de kinderen en hun ouders kunnen worden bezocht. Na de basisschool houden de scholen voor het voortgezet onderwijs ons op de hoogte over de ontwikkelingen van onze oud-leerlingen.    

Het blijkt dat onze kinderen het op het voortgezet onderwijs uitstekend doen. Zij zijn gewend hun werk te overzien, te plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering. Wij zijn er trots op dat bijna 100% van onze leerlingen in 3VO nog steeds hetzelfde type onderwijs volgen, dat wij geadviseerd hebben. De verwijzingen vanuit “De Wildzang” blijken realistisch te zijn.

De verwijzing door de leerkracht is het meest reële advies. De leerkracht kent het kind goed en is daarmee op de hoogte van zijn werkhouding, doorzettingsvermogen, motivatie en creativiteit.

De bekende Cito-eindtoets daarentegen is slechts een momentopname, waarbij allerlei vaardigheden niet gemeten worden. Wij oriënteren ons dit schooljaar op een andere eindtoets, die door de onderwijsinspectie is goedgekeurd. 

In februari meldt u uw kind aan op de gekozen VO-school op basis van het definitieve schooladvies van de leerkracht. Als het goed is, bevestigt de eindtoets de gemaakte keuze. Bij een significant hogere uitslag dan verwacht, kan het advies en de plaatsing nog naar boven worden bijgesteld. Aanpassing naar beneden is wettelijk niet toegestaan. 

Onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs van de laatste 5 jaar is in onderstaande tabel weergegeven: 

Schooltype

‘12/ ’13

‘13/’ ‘14

‘14/‘15

‘15/‘16

‘16/‘17

VSO / PRO

0

1

0

0

0

VMBO BBL

KBL

3

6

2

5

3

VMBO TL

4

4

4

1

4

HAVO

7

5

2

2

3

VWO-Gymnasium

4

3

1

2

3