Van elk kind wordt een digitaal kinddossier aangelegd. Dit bestaat o.a. uit:

  • Het aanmeldingsformulier met alle persoonlijke gegevens;
  • De gegevens van een mogelijke vorige school;
  • Verslagen en oudergesprekken;
  • Eventuele rapportages en testen;
  • Gegevens uit het Leerlingvolgsysteem en Kanvas

Het kinddossier is vertrouwelijk en wordt slechts intern gebruikt. Het kan zijn dat de  school het kinddossier in de gesprekken met het onderwijsloket of het ondersteuningsteam wil betrekken. In dat geval wordt er eerst aan u schriftelijk toestemming gevraagd.