Pesten is heel erg naar en ook vervelend. Het is soms zo vervelend dat je het niet aan je juf, meester of papa en mama durft te vertellen. Je kunt er zelfs wakker van liggen. Het is heel belangrijk dat je juist wel over het pesten praat. Als je op school gepest wordt, dan moet je het echt aan je juf of meester vertellen. Je mag het pesten dus niet geheim houden en dat is geen klikken.

Is er verschil tussen klikken en klagen? Jazeker!

Bij klikken wil je dat de ander straf krijgt. Bij klagen hoop je dat het pesten ophoudt.

Op school hebben we afspraken gemaakt om het pesten te bestrijden. De belangrijkste tien regels daarvan zijn:

  1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
  2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
  3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
  4. Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.
  5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen.
  6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
  7. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
  8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen
  9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit. Als dat niet lukt, dan vertel je het aan het de overblijfkracht of de juf.
  10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat ook aan de overblijfmoeder of overblijfvader of je juf. Dat is geen klikken!!!

Het pestprotocol van de Kanjertraining is onze leidraad bij constatering van pestgedrag.

Dit protocol is integraal onderdeel van de sociale-veiligheidsmap. Hierin wordt ook Kanvas benoemd, het registratiesysteem dat is gekoppeld aan de Kanjertraining. Dit brengt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart. Opvallende uitkomsten worden met ouders en kind besproken.