Op onze school kennen we geen zittenblijven. Dat wil zeggen, dat er geen kinderen zijn die de stof van een heel jaar over moeten doen. Wel kan het gebeuren, dat een kind wat meer tijd nodig heeft om de leerstof tot zich te nemen. In goed overleg met de ouders kan dan besloten worden dat het kind een jaar langer over een bouw doet. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt er een effectief jaar gekozen om extra door te werken.

Ook kinderen met een sociaal emotionele achterstand kunnen erbij gebaat zijn een jaar extra over een groep of een bouw te doen.

Anderzijds kunnen kinderen zich zo snel ontwikkelen, dat zij over de gehele basis-schoolperiode maar zeven i.p.v. acht jaar doen. Het is dus ook mogelijk dat een leerling door  een totale ontwikkelingssprong in sociaal emotioneel en cognitieve ontwikkeling  vervroegd doorstroomt naar de volgende bouw. Meestal gebeurt dat als overgangsperiode in de vorm van een of twee werkperiodes per week in de volgende bouw.

De school hecht bij dit soort zaken aan goed overleg met de ouders; ofwel pedagogisch partnerschap. In beide gevallen worden beslissingen te allen tijde in overleg met ouders genomen.