Tot de vierde verjaardag vallen kinderen onder de zorg van een consultatiebureau. Daarna wordt de zorg overgedragen aan de schoolarts, de schoolverpleegkundige en de logopediste. Tijdens het laatste onderzoek door het consultatiebureau wordt al toestemming van de ouders gevraagd om de gegevens over te dragen aan de GGD.

Gedurende de periode dat het kind op de basisschool zit, wordt het kind regelmatig onderzocht.

Groep 2: Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO-2) door  de jeugdverpleegkundige. Dit onderzoek duurt ongeveer 35 minuten. Het kind wordt gewogen, gemeten en de ogen en oren worden getest. Als uit dit onderzoek risico `s naar voren komen, worden de kinderen doorgestuurd naar de jeugdarts.

Daarnaast is er voor de leerkracht de mogelijkheid om in overleg met de ouders een kind met risico`s aan te melden voor “preventie en vroeghulp”. Als dat wenselijk is , wordt vervolgens de schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld.

Groep 7: Het preventieve gezondheids-onderzoek (PGO-7) is een kort onderzoek door de jeugdarts ( houding, lengte en rugcontrole). De kinderen uit groep 7 worden ook gecontroleerd op gedrag. Daarbij kunt u ook denken aan problemen rondom de prépuberteit.

Bij beide onderzoeken wordt er niet gevaccineerd. Omdat u uw kind het beste kent, wordt u verzocht een tweetal vragenlijsten in te vullen. Als u niet kunt op de dag of het tijdstip van de uitnodiging, dan kunt u ruilen met een andere ouder. De GGD lijst hangt voor dit doel in de klas. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige 

Binnen het basisonderwijs werkt een vast schoolmedisch team, dat bestaat uit:

  • De jeugdarts
  • De  jeugdverpleegkundige
  • De medisch administratief mede-werkster.

De onderzoeken vinden plaats op school, een gezondheidscentrum of in het gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Voor alle onderzoeken ontvangt u een uitnodiging met datum, plaats en tijd.

Als ouder/verzorger kunt u ook zelf een onderzoek aanvragen bij zorgen over bijv. het gehoor, het gezichtsvermogen, de spraak, de motoriek of het gedrag van uw kind. Ook de leerkracht kan een onderzoek van het kind voorstellen aan de ouders.

De GGD ondersteunt de leerkrachten bij preventieve projecten

Eventuele vaccinaties als Bof-Mazelen-Rode Hond en Difterie-Tetanus-Polio, worden niet tijdens de onderzoeken gegeven. Ouders ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging in het jaar dat het kind 9 jaar wordt. Ook worden in de plaatselijke pers  data vermeld waarop de kinderen gevaccineerd worden. De afdeling Jeugd is op werkdagen tussen 9.00–12.00 uur bereikbaar. Elke maand is er een inloopspreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De dagen en tijden worden tijdig in de nieuwsbrieven aangegeven.