De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind bij zijn ontwikkeling. De rol van de materialen en van de moderne methodes komt hier sterk naar voren. De school biedt een duidelijke en doorgaande structuur in het onderwijs vanaf groep 1 t/m 8. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich in een doorgaande lijn. Het onderwijs sluit in alle groepen goed op elkaar aan. Deze continuïteit vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.