Elke Montessorischool heeft naast een onderwijskundige taak ook een opvoedende taak. Alle leerkrachten hebben naast hun Pabo diploma een specifieke Montessori opleiding gevolgd .De Montessori leerkracht geeft vorm aan de opvoeding door het inrichten van de voorbereide omgeving met het Montessori-materiaal en de benadering van de kinderen als individu.

De leerkracht begeleidt het kind bij zijn ontwikkeling. De leerkracht stimuleert de kinderen om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Door een nauwgezette registratie van de voortgang in het leerlingvolgsysteem van Parnassys en de genormeerde Citotoetsen, volgen de leerkrachten de vorderingen van het kind. Ons onderwijs sluit daar op aan.

Naast het individuele werken is er ruim tijd en aandacht voor groepsactiviteiten, zowel op verstandelijk, creatief als sociaal gebied.