De omgeving, waarin de kinderen verblijven, is voorbereid op hun ontwikkeling. Een belangrijke plaats daarin hebben de Montessori-materialen, die speciaal voor onze vorm van onderwijs ontwikkeld zijn. Op school scheppen we een omgeving waarin kinderen inspirerende materialen vinden, die passen bij hun ontwikkelingsfase en belangstelling.

De kinderen leren van elkaar in een open omgeving, waarin verschillen geaccepteerd worden en die uitnodigt om elkaar te helpen. We werken in alle bouwen met Montessori-materialen. Daarbij gaan we ervan uit dat wat in het hoofd komt, eerst eens door de vingers en de handen moet zijn gegaan.

In de midden- en bovenbouw werken we daarnaast gerichter met moderne methodes. Dit is een landelijke tendens binnen het moderne Montessorionderwijs. Informatie- en communicatietechnologie, kortweg ICT, is een onderdeel van de huidige maatschappij en daarmee automatisch onderdeel van het moderne onderwijs op de Wildzang. In de groepen 3 t/m 8 zijn digiborden aanwezig. De onderbouw heeft de beschikking over een verrijdbaar digibord. Daarnaast zijn we in de bovenbouw gestart met Snappet (zie hoofdstuk 3.4 ICT)

 We leren de kinderen om zorg te dragen voor hun omgeving en alles wat daarin systematisch ondergebracht is. De kinderen hebben een actieve rol in het op orde houden van hun voorbereide omgeving. Zij voeren dagelijks, aan het einde van de dag, hun taakje uit.