“De gevoelige periodes”

Montessori beschrijft deze periodes als fases van natuurlijke interesse en ontwikkelingsdrang. Gedurende deze fases leert het kind eenvoudig nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Vooral bij het jonge kind is het ontdekken en door het onderwijs inspelen op deze fases erg belangrijk.

“Help-leer-laat mij het zelf doen”

De pedagogische en didactische aanpak binnen ons Montessorionderwijs is erop gericht het kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. De rol van de materialen en van de moderne methodes komt hier sterk naar voren. De school biedt een duidelijke en doorgaande structuur in het onderwijs vanaf groep 1 t/m 8. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich in een doorgaande lijn. Het onderwijs sluit in alle groepen goed op elkaar aan. Deze continuïteit vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

De Wildzang werkt nauw samen met de Montessori kinderopvang met als doel een doorgaande leerlijn neer te zetten in Montessori opvoeding en onderwijs voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.