In het Montessorionderwijs zijn de onder-, midden- en bovenbouw heterogeen samengesteld. Dit betekent dat er 2 of 3 jaargroepen één klas vormen.

Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling zijn heterogene groepen heel belangrijk. Kinderen leren veel van elkaar. De kinderen leren elkaar te helpen en ook om hulp te vragen.