Onze missie: Wat willen we met de kinderen?

“Het kind naar een nieuwe wereld”

Montessorischool “De Wildzang” stelt zich ten doel om kinderen onderwijs op maat te bieden. De verstandelijke, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden van elk kind worden als uitgangspunt genomen om te bereiken dat het kind met plezier naar school gaat, het optimale uit zichzelf haalt en uitgroeit tot een zelfstandige en vrije persoonlijkheid.

Onze visie: hoe bereiken we onze missie?

Ontwikkelingsgericht leren in de 21e eeuw”

De kern van het onderwijs wordt gekenmerkt door “leer, help en laat mij het zelf doen”. De visie van De Wildzang kan worden omschreven als een neo-Montessoriaanse werkwijze. Maria Montessori was een bekend onderwijsvernieuwster, die zonder twijfel met de nieuwste ontwikkelingen van onze tijd was meegegaan.

Wij hebben de traditionele uitgangspunten van het Montessorionderwijs om die reden aangevuld met hedendaagse onderwijskundige principes en opvattingen. We werken volgens de normen van de Nederlandse Montessori Vereniging en zijn dan ook een erkende Montessorischool.

Onze visie is gebouwd op vier pijlers:

1 Maatschappelijke dimensie

  • Wij leren kinderen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, vanuit kosmisch perspectief.
  • Wij betrekken ouders actief bij onze school/ons onderwijs

2 Pedagogische dimensie

  • Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen, kritisch zelfstandig te handelen, weerbaar en zelfredzaam te zijn.
  • Wij geven ieder kind het vertrouwen en de ruimte om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen, gericht op de 21e eeuwse vaardigheden, uitgaande van de Montessori ontwikkelingslijnen.

3 Didactische dimensie

  • Wij bieden uitdagend onderwijs waarin ieder kind wordt geprikkeld zichzelf te ontwikkelen
  • Wij leren kinderen leren en oplossingsgericht te denken

4 Professionele dimensie

  • Wij leren van en met elkaar door het benutten van ieders competenties/talenten
  • Wij zijn betrokken professionals die hoogstaand onderwijs bieden

De Montessorivisie is vertaald naar eigentijds onderwijs. In onze school gaan het traditionele Montessorimateriaal en moderne methodes hand in hand. Nieuwe methodes en nieuw materiaal kiezen wij zorgvuldig en gebruiken dit dusdanig, dat het tegemoet komt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. In de onder- en middenbouw van onze school wordt de mogelijkheid tot ontdekkend leren en het ontwikkelen van eigen initiatief gecreëerd.

Door consequent te handelen en de behaalde resultaten van het onderwijs regelmatig tegen het licht te houden van de verwachte opbrengsten evalueren we het onderwijs. We stellen daarbij eisen aan onszelf en aan de kinderen, rekening houdend met individuele verschillen.

De Montessorivisie is vertaald naar eigentijds onderwijs. In onze school gaan het traditionele Montessorimateriaal en moderne methodes hand in hand. Nieuwe methodes en nieuw materiaal kiezen wij zorgvuldig en gebruiken dit dusdanig, dat het tegemoet komt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. In de onder- en middenbouw van onze school wordt de mogelijkheid tot ontdekkend leren en het ontwikkelen van eigen initiatief gecreëerd.

Door consequent te handelen en de behaalde resultaten van het onderwijs regelmatig tegen het licht te houden van de verwachte opbrengsten evalueren we het onderwijs. We stellen daarbij eisen aan onszelf en aan de kinderen, rekening houdend met individuele verschillen.