We gaan op de Wildzang uit van de discipline om vervolgens op een verantwoorde wijze vrijheid te kunnen bieden aan de kinderen. De kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. Er worden duidelijke werkafspraken gehanteerd. Vrijheid in gebondenheid betekent ook dat we kinderen leren om rekening te houden met de vrijheid van een ander.