U bent van harte welkom om uw kind op de Wildzang aan te melden. U kunt altijd een afspraak maken voor een oriëntatiebezoek en rondleiding.

Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte toe te laten. Soms zal de school een afweging moeten maken. Daarbij gaat het er om of de combinatie van een eventuele handicap en/of de extra onderwijsondersteuning die noodzakelijk blijkt ook in overeenstemming is met de mogelijkheden van de school. Dit staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit protocol wordt vervolgens bezien of de school in staat is de leerling op te nemen. Uiteindelijk zal het bevoegd gezag van de school een besluit nemen over de toelaatbaarheid van het kind op de school.