Het komt eigenlijk zelden voor, maar toch kan het belangrijk zijn om de formele regelgeving rondom het schorsen van kinderen vast te leggen voor alle betrokkenen.

De teamleden van “De Wildzang ” benaderen de  problematiek rondom het gedrag van kinderen op een professionele manier in nauw overleg met de ouders. Gezamenlijk wordt gezocht naar adequate oplossingen, die voor alle betrokkenen acceptabel zijn.  Indien echter ongewenst gedrag van een leerling bij herhaling voorkomt op een wijze die niet te tolereren is op een basisschool, kan de directie besluiten de betreffende leerling de toegang van de school gedurende een of meerdere dagen te ontzeggen.

Hierin volgt de school het vastgelegde beleid van de stichting Monton. U kunt het volledige document ‘schorsing en verwijdering’ hier terugvinden.