Wanneer een leerkracht zich ziekmeldt, zoeken wij een leerkracht om haar te vervangen. De Wildzang is helaas nog niet aangesloten bij een bovenschoolse vervangingspool. Indien er vervangers beschikbaar zijn, is er op de ziektedagen een invalleerkracht in de groep. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, is de school genoodzaakt andere keuzes te maken voor de opvang van de leerlingen. In principe gaat de directeur niet voor de groep. De directie heeft taken om het team te ondersteunen en te faciliteren. Soms komt het wel voor dat een intern begeleider voor de groep gaat of dat een collega leerkracht, die parttime werkt, op niet-werkdagen meer uren werkt om de zieke te vervangen. De school hanteert hiervoor een stappenplan in volgorde van de mogelijkheden waaruit zij kan putten. U vindt dit in de bijlage bij deze schoolgids.