De school beschikt niet over een administratieve medewerker of conciërge die de telefoontjes verwerkt. In geval van ziekte kunt u uw kind telefonisch ziekmelden tussen 7.45 en 8.10 uur.

 Na die tijd willen we al onze aandacht besteden aan de kinderen in de groepen. De schoolleiding begint dan ook met de diverse besprekingen. Als de schoolleiding het kind in de groep ziek moet melden, wordt ook de groep weer onnodig gestoord.

Bij incidentele problemen met de opvang – door onvoorziene files of andere calamiteiten –  kunt u natuurlijk altijd op elk moment even contact opnemen met de school.