Montessori Kinderopvang

In 2016 is onze school een samenwerking aangegaan met Montessori kinderopvang bestaande uit peuter(ochtend)groepen en buitenschoolse opvang.
Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar.
Montessori kinderopvang hanteert een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de leeftijdsfase en de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd.

Peutergroep
De Montessori kinderopvang is gevestigd in het schoolgebouw.
Het heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie.
De pedagogisch medewerker-/kindratio is hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven, hierdoor is meer begeleiding beschikbaar.
De zorgvuldig voorbereide omgeving stimuleert en daagt uit om activiteiten te oefenen en ontwikkelen.
Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling.
Door kinderen van verschillende leeftijden in de groep te hebben, worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen.
We zijn het afgelopen jaar gestart met twee peutergroepen (donderdag- en vrijdagochtend).
In het nieuwe schooljaar is het tevens mogelijk uw kind voor maandag- en/of dinsdagochtend aan te melden.

Buitenschoolse opvang
Aansluitend aan de schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide BSO-omgeving, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is.
Zowel binnen als buiten is er van alles te doen: hutten bouwen, een film maken, toneelstukjes opvoeren, knutselen, spelletjes doen of muziek maken.
Omdat de BSO-omgeving een grote invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind willen wij de bestaande omgeving verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten.
Zo staan er uitstapjes naar musea, de bibliotheek en andere culture gelegenheden op het programma.

Wilt u weten of er plaats is of heeft u vragen?
Neem contact op met ons via info@montessorikinderopvang.nl
Wilt u meer weten? Kijk ook op de website van Montessori kinderopvang – www.montessorikinderopvang.nl of neem contact op met de hoofdbegeleidster Myrthe voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.

E-mail: info@montessorikinderopvang.nl / myrthe@montessorikinderopvang.nl

Comments are closed.