Informatie avond

MAANDAG 11 SEPTEMBER
19.30 – 21.00 uur

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse ouderinformatieavond.
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze plannen voor het nieuwe schooljaar.
Het is fijn als u weet wat uw kind(eren) bij ons gaan leren en hoe u hem/haar daarbij kan begeleiden.
Ons speerpunt is TAAL. Wilt u weten hoe wij dit gaan doen?
Kom langs en wij vertellen het u graag!

19.15 – 19.30 uur : Ontvangst met koffie/thee
19.30 – 20.00 uur : Toelichting Nieuwe ontwikkelingen
– Montessori leerlijnen (doorgaande ontwikkelingslijn) in alle groepen
– Dag-/weekplanning voor alle leerlingen
– Taalonderwijs
20.15 – 20.45 uur : ‘de leerkracht vertelt …..’ U krijgt informatie in de groep van uw kind(eren) over het nieuwe schooljaar.
– Veilig Leren Lezen (groep 3)
– De Woordmuur (alle groepen)
– Taal Doen! (midden- en bovenbouw)

Comments are closed.