Montessori kinderopvang

In 2016 is onze school een samenwerking aangegaan met Montessori kinderopvang. Wij bieden peuteropvang (tijdens schooltijden) en de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang (na schooltijd). Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.

De peuteropvang is gevestigd in de Wildzang. De ruimte heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie. Het lokaal is ingericht met meubilair op kindhoogte. De zorgvuldig voorbereide omgeving stimuleert en daagt uit om activiteiten te oefenen en ontwikkelen. Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling. Door kinderen van verschillende leeftijden in de groep te hebben, worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen. Daarnaast werken wij nauw samen met de kleuterklas, met de peuters nemen we regelmatig deel aan de gymles, spelen we samen buiten of volgen we een lesje in de kleuterklas. Op die manier maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de kleuterjuf en de toekomstige klasgenoten.

Peutergroepen

De peutergroep is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Op dit moment is er keuze uit dinsdag- en vrijdagochtend. Heeft u interesse of wilt u uw kind aanmelden? Kijkt u dan even op de website, informeer via de mail of loop even binnen onder schooltijd. Er zijn ook aanmeldingsformulieren op school aanwezig.

Buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide BSO-omgeving, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. Zowel binnen als buiten is er van alles te doen: hutten bouwen, een film maken, toneelstukjes opvoeren, knutselen, spelletjes doen of muziek maken. Omdat de BSO-omgeving een grote invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind willen wij de bestaande omgeving verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, de bibliotheek en andere culture gelegenheden op het programma.

Op dit moment bieden wij nog geen buitenschoolse opvang. Heeft u interesse neemt u dan contact op met ons.

Keukentafel

Aan de keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, medewerkers en kinderen. Ouders kunnen in een ongedwongen sfeer nog even koffie of thee drinken voordat zij naar het werk vertrekken. Wilt u meer weten? Kijk op de website van Montessori kinderopvang of neem contact op met de hoofdbegeleidster voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.

Sluitingsdagen 2018

De peutergroep is gesloten op zaterdag en zondag en op de volgende dagen:

  • Woensdag 14 maart – EHBO/BHV scholing
  • Maandag 2 april – Tweede Paasdag.
  • Vrijdag 27 april – Koningsdag.
  • Donderdag 10 mei – Hemelvaartsdag.
  • Maandag 21 mei – Tweede Pinksterdag.
  • Vrijdag 25 mei – Teamdag.
  • Maandag 1 oktober – Scholingsdag.
  • Dinsdag 25 december – Eerste Kerstdag.
  • Woensdag 26 december – Tweede Kerstdag.