Montessorischool de Wildzang is een algemene bijzondere basisschool, genoemd naar het gedicht “De Wiltzangh” van Joost van den Vondel. Dat betekent dat we in principe voor iedereen open staan, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij leren kinderen respect te hebben voor elkaars leefwijze, levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Binnen ons onderwijs is ‘anders zijn’ geen issue. Wij kijken naar de talenten van kinderen. In de groep werken kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden aan hun eigen werk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

De organisatie van de identiteit

De inrichting van ons onderwijs is in het schoolplan vastgelegd voor de jaren 2016-2019. Jaarlijks wordt het schoolplan geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en wordt een nieuw jaarplan geschreven op basis van het schoolplan.

“De Wildzang” is een van de elf Montessori-scholen die onder het bestuur vallen van de stichting Monton. De Montessorischolen van deze stichting werken nauw samen. Ze zijn gevestigd in Almere, Amersfoort, Lelystad, Loenersloot, Maarssen, Maassluis, Nieuwegein, Nunspeet, Nieuwerkerk aan de IJssel, Rhenen en in Utrecht.