Montessorischool “De Wildzang” is gevestigd in de Boswijk. Dicht bij uitvalswegen naar andere wijken van Lelystad en de A6. Het gebouw is prettig ruim opgezet en is behalve een ontmoetingsplaats voor de kinderen, ook een ontmoetingsplaats voor hun ouders. Ons groene schoolplein nodigt uit tot ontdekken en natuurlijk spelen.

Binnen is gekozen voor een ruime en lichte gezamenlijke ruimte waar alle klassen op uitkomen. Dit is ons leerplein. In die gezamenlijke ruimte mogen kinderen in rust zelfstandig werken vanuit werkafspraken. Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt.

De school is ruim opgezet, heeft een extra lokaal voor de bibliotheek ingeruimd en wordt door kinderen en ouders als huiselijk ervaren. Dit is ook de kracht van onze school. We zijn een kleine, warme school met aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen. De Montessori Kinderopvang is dan ook in onze school gehuisvest.

In de centrale ruimte geven we ook onze voorstellingen, bijvoorbeeld vanuit het kunstmenu, de maandsluitingen en groep 8 neemt daar afscheid met haar musical. We hebben de ruimte verder gefaciliteerd met een professionele licht- en geluidsinsinstallatie.

Het internet is daar ook draadloos aangelegd. De kinderen kunnen met hun laptop heerlijk aan de slag met een gerichte opdracht.

Naast de centrale ruimte hebben we een knutselruimte. Ook het kinderkoken vindt daar plaats onder leiding van hulp- kookouders.

Achter de knutselruimte ligt onze eigen schooltuin, waar we heel trots op zijn. We houden de tuin goed bij onder leiding van de tuincommissie. We zaaien, onderhouden en oogsten door de seizoenen heen. Daar leren kinderen heel veel van.

Tegen de schutting is een echt insectenhotel gebouwd en in de tuin staat een echte kweekkas. De producten uit de tuin gebruiken we weer bij het kinderkoken.
Dan is de cirkel weer rond…

We hebben een prachtig schoolplein, dat onlangs een Europese prijs won. Het is bepaald geen saai strak betegeld plein waar niets te beleven valt, maar een spannend terrein vol uitdagingen en speeltoestellen. In de grote boom is een hut gebouwd en voor de school ligt een enorme stoere zwerfkei. ‘Vet cool’, zo noemen onze kinderen ‘hun’ schoolplein. Bij het uitgaan van de school zien we ook dat veel kinderen nog even lekker blijven spelen.

De opening van het plein door wethouder Jager van onderwijs