Maria Montessori is de grondlegster van het Montessori-onderwijs. Zij was de eerste vrouwelijke Italiaanse arts, die een onderwijssysteem ontwierp dat uitging van:

  1. Werken vanuit discipline en vrijheid.
  2. Werken met concrete materialen.
  3. Werken vanuit zelfstandigheid.

Zij was ervan overtuigd dat een kind uit zich wil ontwikkelen door te leren. Dit komt door de spontane belangstelling van een kind. Het onderwerp van de belangstelling van een kind verschilt per kind en verandert ook in de loop van de tijd.

Een kind heeft een gevoelige periode volgens Maria Montessori. In deze gevoelige periode heeft een kind een enorme belangstelling voor een bepaald onderwerp. Dit kan een korte of een lange periode zijn. In deze periode is het de taak van de leerkracht om snel te reageren door het geschikte materiaal in de klas aan te bieden.

In het montessori onderwijs is zelfreflectie vanuit het kind belangrijk. Het montessori-materiaal is zo gemaakt dat het kind zelfstandig de fout kan herstellen. Een kind merkt het meteen als het iets niet goed doet, daar heeft het de leerkracht niet voor nodig. Het materiaal is ook zo ontworpen dat er maar één eigenschap centraal staat.

Het Montessori onderwijs heeft zich telkens vernieuwd in de loop der tijd. Het is dan ook een traditionele vorm van vernieuwingsonderwijs dat zich inmiddels ruimschoots bewezen heeft. De leerkrachten op De Wildzang hebben allemaal – naast hun Pabo diploma – hun Montessori diploma of studeren daarvoor.